Tilbage til artikeldetaljer Maylands Fremmedordbog. Udarbejdet af Overlærer H. Hyge og Magister Ove Rostrup. A/S C. May land. Kjøbenha vn.