Tilbage til artikeldetaljer Ralph E. Huschke (edit.): Glossary of Meteorology- American Meteorological Society, Boston 1959. 640 s. 15 X 23 cm. $ 12,00.