Lehrbuch der angewandten Geologie, Bd. I. Allgemeine Methoden. Herausgegeben von A. Bentz. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart 1961. 1071 sider, 468 flg., 75 tabeller og 3 tavler. 17 X 24,5 cm. 145 DM.

  • Kaj Hansen.

Forfatterbiografi

Kaj Hansen.
N/A
Publiceret
1962-01-01
Citation/Eksport
Hansen., K. (1962). Lehrbuch der angewandten Geologie, Bd. I. Allgemeine Methoden. Herausgegeben von A. Bentz. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart 1961. 1071 sider, 468 flg., 75 tabeller og 3 tavler. 17 X 24,5 cm. 145 DM. Geografisk Tidsskrift, 61. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46754