Sonder, R. A.: Mechanik der Erde. Stuttgart 1956. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. 291 sider, 91 fig. og 18 tabeller. 16 X 24 cm. DM 42,—.

  • Kaj Hansen.

Forfatterbiografi

Kaj Hansen.
N/A
Publiceret
1957-01-01
Citation/Eksport
Hansen., K. (1957). Sonder, R. A.: Mechanik der Erde. Stuttgart 1956. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung. 291 sider, 91 fig. og 18 tabeller. 16 X 24 cm. DM 42,—. Geografisk Tidsskrift, 56. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46308