Tilbage til artikeldetaljer Lars Bugge Andersen, Henrik Toft Jensen, Viggo Plum & Søren Villadsen: Samfundsanalyse og erhvervsstruktur.