Tilbage til artikeldetaljer S. Svalastog: Lokalisering av reiseliv. Om ressoursanalyser, den romlige fordeling og lokal innpassing. - (Skriftenen, Høgskolen i Lillehammer 92).