Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

O. Olufsen.

Side 139

Geographen Kalender, udgivet af Dr. Hermann Haack, 3. Aarg. 1905—06. Gotha: Justus Perthes. 1905. Uagtet denne Kalender kun har oplevet tre Aargange,maa man sige, at den allerede er indgaaet som et uundværligt Led i det geografiske Værktøj. Man maa haabe, at den stadig vil blive fortsat i samme Stil, som den er begyndt; Geograferne har i høj Grad savnet en saadan Kalender, og det kan derfor kun anbefales at yde den Støtte i enhver Henseende. Den begynder som sædvanlig med en Kalendarium, som vel indeholder almindelige Ting, men netop saadanne, som den arbejdende Geograf hvert Øjeblik har Brug for, og som han ofte maa spilde Tid med at finde i forskellige Haandbøger, derefter følger Verdensbegivenheder i 1904, som har influeret paa Geografien, endvidere de geografiske Forskningsrejser i 1904, Liste for 1904 over afdøde Geografer og Fordrere af Geografien, hvori bl. andre mindes afdøde Etatsraad A. Gaméls Fortjenester af

Side 140

Danmarks Deltagelse i det geografiske Forskningsarbejde,
en meget vidstrakt Adressebog m. m., samt 16 koloreredeKort.
Bogen er foran prydet med et fortrinligt
Billede af Frankrigs fornylig afdøde, berømte Geograf
Eliseé Reclus.