Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Sven Hedins sidste Rejse. I Følge indløbne Med. deleiser er Sven Hedin for kort Tid siden ankommen til Kashmir, hvorfra ban agter at fortsætte Rejsen op i det vestlige egentlige Tibet. De engelsk-indiske Myndigheder har paa Grund af politiske Forhold ikke kunnet hjælpe ham ind over Tibets Grænse, men han haaber at kunne opnaa Tilladelse hertil hos de kinesiske Autoriteter. Han forlod den 1. Januar d. A. Teheran og indtraf den 9. Marts i Seistan efter at have krysset don store persiske Saltørken ad tre forskellige Veje, som han alle har optaget Kort af. Tillige har han gjort righoldige geologiske Samlinger. Fra Seistan har han benyttet den engelske Postvej over Nushki og Quetta i Belutshistan til Indien.