Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Royal Geographical Society of Australasia Queens-

land har beslutet at arrangere en Fest i Slutningen af Juni 1906 til Minde om Selskabets 21-aarige Stiftelsesdag. Der vil udgaa nærmere Efterretning til de geografiske Selskaber, hvilke vil blive indbudte til at lade sig repræsentere ved denne Lejlighed.