Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Senegal. Den sidste Folketælling i Senegal gav i Maj 1904 107,826 Individer, hvoraf 2713 Militære. Antallet af Evropæere var 4479, hvoraf 1228 Soldater og 912 Funktionærer. Befolkningstætheden er 9,5 pr. Kvadratkm. S. norm. de Géogr. Januar —Marts S, 61.