Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Udlændinge i Siams Regeringstjeneste. Til Gennemførelse af Reformer i Siam anvender Regeringen talrige udlændinge. Deres Antal beløb sig i 1903 til 276, hvoraf 140 Englændere, 47 Tyskere, 36 Danske, 12 Italienere, 11 Japanere, 7 Franskmænd, 7 Amerikanere, 6 Hollændere, 4 Belgiere, 4 Østrig-Ungarer og 2 Nordmænd. Disse var anset i de forskellige Statsinstitutioner som følger: Udenrigsministeriet, 2 Amerikanere, l Tysker og l Belgier. Krigsministeriet, l Italiener og l Tysker. Marinedepartementet, 25 Danske, 4 Englændere, 2 Østerrigere og l Ungarer, 2 Nordmænd og l Amerikaner. Indenrigsministeriet, 21 Englændere, 10 Danske (samtlige Officerer i Provinsialgendarmeriet). Finansministeriet, 7 Englændere, l Østerriger, l Belgier og l Tysker. Justitsministeriet, 8 Englændere, l Franskmand, l Japaner og 2 Belgiere. Ministeriet for den lokale Forvaltning, 9 Englændere (alle i Polititjeneste). Ministeriet for offentlige Arbejder, 11 Italienere, 43 Tyskere, 15 Englændere og to Franskmænd. Undervisningsministeriet, 13 Englændere, 3 Amerikanere, l Dansk, l Amerikaner og 3 Japanere. Agerbrugsministeriet, 27 Englændere, 6 Hollændere, 4 Franskmænd, l Amerikaner og 7 Japanere.

I de danske Statsembedsmænds Hænder befinder sig hovedsagelig Krigsflaaden og Provinsialgendarmeriet, og de danske var overhovedet Grundlæggere af den moderne siamesiske Søkrigsmagt. Det er betegnende skriver Mitt der K. k. Geogr. Geseli, in Wien (1906 Nr 3-4, S. 145) for Aktiviteten hos Beboerne i dette lille nordevropæiske Land, at de har forstaaet ikke alene at faa en forholdsvis stor Indflydelse i Siams Marine, men ogsaa ved Grundlæggelsen af det danskøstasiatiske Handelsselskab har erhvervet sig betydelige kommercielle og maritime Interesser.