Geografisk Tidsskrift, Bind 18 (1905 - 1906)

Ejnar Mikkelsens arktiske Ekspedition. Som tidligere meddelt afgik E. M. med sit Skib „Duchess af Bedford" fra Victoria den 20. Maj; der gjordes nogle Dages Ophold paa Øen Kadiak, hvorfra Kursen sattes mod den sibiriske Kyst for Indkøb af Hunde, og derefter atter mod Alaskas Kyst. Her naaedes Port Clarence den 20. Juli, hvorfra Naturforskeren E. Ditlevsen og en af Søfolkene maatte hjemsendes paa Grnnd af Sygdom. Den 22. Juli forlodes Port Clarence, og i stærk Storm naaedes Point Hope, hvor Stormen opholdt Ekspeditionen i tire Dage. Herefter var Ekspd. meget hindret af ugunstige Vinde, Taage og arktisk Is langs Kysten. Den 9. August naaedes Point Belcher, og fra den 9.13. Aug. var Vejret vedvarende stormfuldt og taaget. Den 13. Aug. kom Skibet ud af Isen og sejlede i aabent Vand til Point Barrow, men Passagen var endnu lukket mod Øst, hvad der tyder paa ugunstige Isforhold i Aar langs Alaskas arktiske Kyst. Senere Meddelelser oplyser, at E. M. den 4. Septbr. var i Elson Bay, ti Miles Øst for Point Barrow, hvor han sammen med en Flaade af Hvalfangerskibe ventede paa, at Passagen skulde aabne sig mod Øst. Det berettedes, at Kanalen var blokeret af Ts c. 100 Miles mod Øst, hvorefter aabent Vand maatte findes til Cape Bathurst og muligvis til Prince Albert Land, hvor det var Hensigten at oprette Vinterkvarter det første Aar. Ekspd. havde hørt, at Ethnologen Stefanson, som var gaaet ned ad Mackenziefloden, ventede paa den paa Herschel Island. Alle Medlemmer var raske, og Skibet havde vist sig tilfredsstillende. Paa Vejen til Point Barrow havde Ekspd. købt Hunde paa St, Lawrence Island i Stedet for at gaa over til den sibirske Kyst efter dem (herefter maa Planen om at gaa til Sibirien altsaa være opgivet. Red.). Storvildt havde man sjælden truffet, derimod var der rigelig af Ænder. „Duches of Bedford" var det første Sejlskib, der var gaaet igennem Isen til Point Barrow. I Tilfælde af at Ekspd. ikke kan naa længere mod Øst i Aar. vil E. M. forsøge en Slædetur mod Nord fra Point Barrow for at finde det meget omtalte „Keenan Land", som Hvalfangere rapporterer om. Muligvis vil Ekspd. bruge et Aar mere end beregnet for at udføre sin Plan (se 18. Bd. H. 4), forudsat at Proviantforsyning kan finde Sted. Bull. Arner, geogr. S. Aug. og Oktbr.