Geografisk Tidsskrift, Bind 14 (1897 - 1898)

Artikler


[Ingen Titel]

 


Det festlige Nansenmøde.

 

Rejseberetning for 1897 af Kaptajn Daniel Bruun.
Gjennem affolkede Bygder paa Islands indre Højland.

 

cand. mag. Jonathan Lange.
Fra Smaarejser i Norge.

 

Dr. Th. Thoroddsen.
Jordskjælv i Islands sydlige Lavland, deres geologiske Forhold og Historie.

 


Det festlige Hedin-Møde

 


[Ingen Titel]

 

Af V. Willaume-Jantzen, Underbestyrer ved Meteorologisk Institut.
Vejret i Danmark i det sidste Aar (Oktober 1897 —September 1898)

 

Efter et Foredrag holdt 5te Jan. 1897 i det kgl. danske geogr. Selskab af Dr. phil. Hector F. E. Jungersen,
Fra „Ingolf-Expeditionen". Bemærkninger om Dybhavsfaunaen og dens Fordeling i de nordlige Have.

 

Af C. Ostenfeld, cand. mag.
En Nat paa Jan-Mayen.

 

Af Kontorchef i den kgl. grønlandske Handel Carl Ryberg.
Fra Missions- og Handelsstationen ved Angmagssalik.

 

cand. mag. Martin Knudsen.
Ingolf-Expeditionens hydrografiske Undersøgelser,

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


Dr. phil. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island.

 

Cand. mag. Helgi Pjetursson.
En Bestigning af Fjældet Baula 1) i Island.

 

Kaptajn M. J. Sand, tjenstgjørende ved Generalstaben.
Generalstabens Opmaaling af Færøerne.

 


Dansk Expedition til Østkysten af Grønland.

 

Dr. phil. Th. Thoroddsen.
Fra det nordlige Island. Rejseberetning fra Sommeren 1896.

 

Ved Premierløjtnant i Hæren 0. Olufsen.
Den danske Pamir-Expedition.

 

Anmeldt af J. A. D. Jensen, Navigationsdirektør.
Danske arktiske Expeditioner 1605—1620. Udgivne med Anmærkninger og Indledninger af C. C. A. Gosch for The Hakluyt Society.

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 

(Uddrag af et Foredrag i det kgl. danske geografiske Selskab af Bestyrer for Meteorologisk Institut Adam Paulsen.)
Nordlys.

 


Hovedresultaterne af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island i Aarene 1881—1898.

 

Af Kontorchef i den kgl. grønlandske Handel Carl Ryberg.
Fra Missions- og Handelsstationen ved Angmagssalik.

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 


[Ingen Titel]

 

Anmeldelser

P. Lauridsen, Skoleinspektør.
H. H. von Sehwerin: Helgoland, Historisk-geoyrafisk Undersøkning. Med 2 kartblad och l tafla. Lund 1896. (313 S.)

 

Cand. mag. N. Hartz.
Grønland-Expedition der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1891-93. Unter Leitung von Erich von Drygalski. Zweiter Band. I. Theil.

 


Dr. Herman Berghaus: Chart of the World, entirely reconstructed by Herman Habenicht and Bruno Domann. Gotha: Justius Perthes. 12. Edition 1897.

 

R. Hammer.
Grønland-Expedition der Gesellschaft für Erdkunde ZU Berlin 1891—93. Unter Leitung von Erich von Drygalski. Erster Band.

 

af cand. mag. Martin Knudsen.
C. L. Madsen: Thermo - geographical studies, general exposition of the analytical method applied to researches on temperature and climate.

 

Nekrologer


Friherre Oscar Dickson. (Født 2/12 23 i Gøteborg, død 6/6 97 paa Almnæs ved Vettern.)

 

Diverse


Det kongelige danske geografiske Selskab.

 


Det kongelige danske geografiske Selskab.

 


Det kongelige danske geografiske Selskab.

 


Rettelse.

 


Det kongelige danske geografiske Selskab.