Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

Det kongelige danske geografiske Selskab.

det tredje Møde for Vinteren 1885—86 holdt rfa Kammerherre C. St. A. Bule et Foredrag om transkontinentale Forbindelser over det amerikanske Fastland.

I det fjerde Møde gav Museumsassistent Steemtrup en Oversigt over Østerbygdens Beliggenhed i Grønland, hvorpaa Pastor Plenge holdt et Foredrag over Øen Pitcairn.