Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

A. Irgens Bergh.

Et religiøst Mord i Arabien. Som man véd, er det de

kristne forbudt at komme til Mekka og Medina, og faa Evropæere have derfor været der; den første af disse var Svenskeren Enemann, der i Førstningen af forrige Hundredaar kom dertil. Man skulde tro, at Araberne i vore Dage af Frygt for Straf fra de evropæiske Magters Side vilde vogte sig for at dræbe nogen Evropæer; men det er desuagtet sket. I forrige Aar dræbtes nemlig efter modtagne Efterretninger den franske rejsende Hubert i en Landsby nærved Medina, og som Grunden opgav Morderen, at den rejsende

var kristen. Da Indbyggerne i Landsbyen vare bange for Følgerne, svarede Morderen nemlig: „Jeg har ikke dræbt nogen Mand, men en kristen Hund, og dersom I ikke ville tro mig, kunne I selv se, at det var en kristen Hund og ikke en Muselmand." Man undersøgte nu Liget, og da man fandt Morderens Udsagn stadfæstet, gik han fri.