Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

Fordums Jøkler i Avstrallandet. Alpinisten v. Lerchenfeld fra Graz har foretaget en Rejse i de avstralske Alper, der ligge i den sydøstlige Del af Avstrallandet, og han har der, hvad der er højst mærkværdigt, truffet Spor af fordums Jøkler; Højden var 5,800 Fod, og han har taget Fotografier af forskjcllige „roches moutonnées". Uagtet det var Sommer, frøs det hver Nat i den nævnte Højde, og paa 6,500 Fod blev Sneen liggende i Pletter hele Aaret igjennem. Den rejsende har tillige fundet, at det højeste Punkt i de avstralske Alper ikke, som man hidtil har ment, er Mt. Kosciusko, men et andet Punkt, som han har givet Navn efter en avstralsks Geolog og kaldt Mt. Clarke; det har en Højde af omtr. 7,000 Fod.

**) Behm u. Wagner. Bevolksrung der Erde. Ergänzungsheft No. 69. Petermanna Mittneil. 18&2.

*) Das Hulontalo. Ein Beitrag zur Kenntnisz der Sprachen von Celebes, Berlin. 1883.