Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

O. Irminger.

Sundhedsforholdene i Mellemafrika. I et Foredrag for noget siden ved den ste tyske „Geographentag" i Hamburg udtalte Dr. G. A. Fischer, der har rejst meget i Mellemafrika, følgende om Forholdene dér: „Legemligt Arbejde vil det aldrig være muligt at udføre for Evropæeren og ligesaa lidt Plantagedrift, men nok Handel. Feberen er ikke alene indskrænket til Kyststrækningerne, og Mellemafrika er i Almindelighed usundt, hvor det er frugtbart, og sundt, hvor det er ufrugtbart". — Dette ,varsler ikke godt for den nye Kongostat.

**) Behm u. Wagner. Bevolksrung der Erde. Ergänzungsheft No. 69. Petermanna Mittneil. 18&2.

*) Das Hulontalo. Ein Beitrag zur Kenntnisz der Sprachen von Celebes, Berlin. 1883.