Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

O. Irminger.

Hesten i Kongostaten. Der har været Tvivl om, at Hesten virkelig kunde leve i den nye Kongostat, som man er i Færd med at danne, i det Hestens Fjende, Tsetsefluen, mulig skulde leve dér. Efter en Oplysning i „Le mouvement géographique" (1885, no. 6) har det hele dog ingen Fare; der findes nemlig, paa vidt man da véd, ingen Tsetsefluer i Kongostaten; for Tiden har man i alt 5 Hesto i Landet, og de trives ypperlig.