Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

Dansk Expedition til Grønland.

De af den danske Regering i en Aarrække udsendte Expeditioner til Undersøgelse af Grønlands geografiske og fysiske Forhold fortsættes i Aar med en Expedition til Upernivik Distriktet, det nordligste danske Distrikt. Expeditionen, der ledes af Premierløjtnant i Flaaden Ryder med Assistance af Prltnt. Bloch og cand. polyt. Ussing, vil afsejle herfra i den sidste Halvdel af Maj med den kgl. grønlandske Handels Barkskib „Thorvaldsen", Kapt. Amondsen. Efter Bestemmelsen vil cand. Ussing vende tilbage i dette Efteraar, medens de to andre Deltagere ville overvintre i Upernivik for i Løbet af næste Vinter og Sommer at fortsætte Arbejderne og navnlig undersøge den næsten ukj endte Kyst nord for Upernivik.