Geografisk Tidsskrift, Bind 8 (1885 - 1886)

A Irgens Bergh.

Fra Egnen ved Bagdad. I en nylig udkommen Bog „De sande Arabere og deres Land" (Les vrais Arabes et leur pays) af Denis de Hivoyre gives en hel Del nye og fortrinlige Oplysninger om de hidtil saa lidt undersøgte Egne i Evfratdalen. Rundt omkring finder man dér bibelske Overleveringer, som f. Ex. ved den lille By Gurné, hvor Sagnet vil gjenfinde Paradisets Have og hvor man endnu kan spise af „Kundskabens Træ med godt og ondt". Landet er øde og goldt, en Følge af det tyrkiske Herredømme; Araberen udtrykker dette i et Ordsprog, der kan gjengives saaledes: „Græsset gror ej derpaa, hvor Tyrken sætter sin Taa".