Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882)

Valdemar Schmidt

Luraygrotten i Virginien. Adskillige Steder i Verden indes der Grotter, som udmærke sig ved at indeholde en Mængde Drypsten (Stalaktit), der har antaget de forunderigste Former. Et storartet Exempel herpaa er i Evropa Adelsbergergrotten, ikke langt fra Triest, og et andet endnu nere storartet Exempel er Mammutgrotten i Kentucky. , Smithssoniari Institute" bar nylig offentliggjort en videnskabelig Beskrivelse af en nordamerikansk Drypstensgrotte, der findes ved Luray i Virginien og som er endnu større end Mammutgrotten, l J en dannes af en vældig Eorgaard, hvor der til alle Sider udgaar en Mængde mindre Grotter, alle opfyldte med Drypsten, og som kaldes „Katedralen'', ,Teatret", „Kæmpehallen" o. s. fr. og hvori der findes en frone, et Orgel. o. s. v., alt af Drypsten. Til de mærkeligste fremtoninger i Luraygrotten hører en 30 Alen høj og hul )rypstenssøjle, op igjennern hvilken man kan gaa; oven for ien ligger atter et stort Ruin, Tivm-i rlar «>• iu™„~^ )rvr>st,p,ii.