Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882)

Avstrallandets Udvikling. I et af det geografiske Selskabs Sommermøder i Paris gav en fransk Ingeniør, Marin la Mes en Udsigt over sine Rejser i det østlige af Avstrallandet, og han meddelte ved den Lejlighed et Par Oplysninger, der ret vise, hvor hastig denne Verdensdel er skredet frem i Udvikling. For !J1 Aar siden grundede engelske Nybyggere Botany Bay med et Personale af nogle hundrede Soldater og Deporterede, og Nybygden havde følgende Husdyr: l Tyr, 4 Køer og l Kalv, l Hingst, 4 Hopper og 3 Føl. samt endelig nogle faa Geder, Faar og Svin. I Aaret 1880 var der derimod i Avstrallandet næsten 3 Mill. Mennesker, 8 Mill. Kvæghøveder, l Mill. Heste, Ti Mill. Faar og l Mill. Svin.