Geografisk Tidsskrift, Bind 5 (1881)

Valdemar Schmidt.

Maria-Theresiacialeren er det mest kurante Betalino-smiddel i hele det nordøstlige og i en Del af det indre Afrika ligesom ogsaa i store Strækninger af Arabien. Dengaar med Karavanerne fra Tripolis langt ind i Afrika og er°den gangbare Mønt i Bornu. Yed Benuc træffer den sammen med den engelske Shilling, der føres hertil voster fra. I Nilens Opland naar den til sønden for Kartnm, og den er den eneste Mønt, som bruges i Abessinien. Baker siger, at Kejserindens Billede med udskaaret Kjole og fyldig Barm er det. som mest falder i Arabernes Smag. Disse Folk ere sia nøjesecnde, at de undersøge enhver saadan Daler og vise den tilbage, naar de ikke tydelig kunne se de syv Punkter paa Kronens Spidser. Maria-Theresiadalere, der glinse, tages ikke; de skulle være fedtede og snavsede. I Wien præger man stadig dette Møntstykke lil Brug i Afrika, og da Engelskmændene førte Krig imod Kong Theodor af Abessinien. medtoge de en stor Mængde deraf til Landet. Maria-Theresiadaleren er Betalingsmiddel paa et Terræn, der kan regnes at have en Størrelse af 180,000 D Mile eller lige saa meget som hele Europa.