Geografisk Tidsskrift, Bind 3 (1879)

Det kongelige danske geografiske Selskab

r>

det første Møde for Vinteren 1879-80 gav Jourc
c nalist Baner en Fremstilling af „Halvasien", og der

næst gav Prof. Ersler en Skildring af Palavøerne,
til Dels efter Skibsfører H. A\T. Ravnkildes Optegnelser.

>

I det andet Møde gav Oberst Emil Madsen en Rejseskildring fra Balkan og dernæst meddelte Adjunkt Fcdderwn fra Viborg sine lagttagelser over Flyndersøpartiet og dets Omgivelser.