Geografisk Tidsskrift, Bind 3 (1879)

Det kongelige danske geografiske Selskab.

cX?

a?
tøA\ allet paa de livsrange Medlemmer er nu steget til

£ 52, og af dem cre:

100 Kr. indbetalte af dansk Konsul Unna paa Sandwichsøerne.

I det Sjette Mode holdt Prof. Odhncr fra Universitetet
i Lund et Foredrag om Kolonien Nya Sverige, og
dernæst gav Prof. Erslev en Fremstilling af sine Undersøgelser
om jyske Højdeforhold, og særlig om den jyske
Højderyg er til.

l det syvende Møde gav Konsul Sti tru p nogle

Meddelelser om Venezuela, og dernæst fremførte Kand.
juris Rh'h. Poulsen nogle nye Oplysninger om den sjællandske
Hede.