Geografisk Tidsskrift, Bind 51 (1951)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Møder.

4. møde i sæsonen 1950—51 (6. februar 1951):

Departementschef H. G. Lorentzen: I Bolivia for Forenede
Nationer.

5. møde i sæsonen 1950—51 (6. marts 1951):

Professor, dr. Sigurdur Thorarinsson, Island: Grimsvötn 1934—
1950.

Professor, dr. Niels Nielsen: Laviner i Alperne.
Professor, dr. Arne Noe-Nugaard: Ætna.

6. møde i sæsonen 1950—51 (3. april 1951):

Dr. Carl Krebs: Beretning fra 3. Danske Centralasiatiske Ekspedition.
Rejserne i Himalaya og Nordindien.

1. møde i sæsonen 1951—52 (9. oktober 1951):

Museumsinspektør, mag art. Halfdan Siiger: Religiøse forhold i
Indien og Pakistan.

Cand. mag. Kr. M. Jensen: Misvækstår og faren for hungersnød
i Rajasthan.

2. møde i sæsonen 1951—52 (22. oktober 1951):

Colonel F. Spencer Chapman, D.5.0.: 3y2 Years Behind the Japanese
Lines in Malaya.

3. møde i sæsonen 1951—52 (6. november 1951):

Professor, dr. phil. Niels Nielsen: Nogle aktuelle geografiske problemer
i Den nære Orient.

4. møde i sæsonen 1951—52 (4. december 1951):

Landvinding i Danmark.

1. Universitetslektor Einar Storgaard: Inddæmninger i Østdanmark.

2. Professor, dr. phil. Niels Nielsen: Landvindingsarbejder i
Jylland.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab kunne den 18. november 1951 fejre 75-års dagen for Selskabets stiftelse, hvorfor det ordinære møde den 4. december fik en lidt festligere karakter, hvilket understregedes derved, at Deres Majestæter Kongen og Dronningen gjorde Selskabet den store ære at komme til stede.

Mødet lededes af viceadmiral A. H. Vedel, som i korte træk omtalte Selskabets historie. Grev Eigil Knuth fik derefter overrakt Hans Egede-Medaillen for sin indsats i Peary Land. Derefter takkede grev Knuth for den ære, der herigennem var blevet ham til del.

Derpå talte de to foredragsholdere, universitetslektor Einar Storgaard
og professor, dr. phil. Niels Nielsen om Landvinding i Danmark.

Mødet sluttede på en meget festlig vis, idet Hans Majestæt Kong Frederik IX ganske improviseret tog talerstolen i besiddelse, fortalte om sin tilknytning til selskabet, takkede og ønskede Selskabet til lykke.