Geografisk Tidsskrift, Bind 51 (1951)

Norbert Krebs: Vergleichende Länderkunde. Stuttgart 1951. 484 s. (24X16 cm), talrige kort.

Niels Nielsen.

Side 176

Ved sin død i 1947 efterlod Norbert Krebs et manuskript til en „Vergleichende Länderkunde", som vistnok af ham selv var tænkt som afslutningen på hans geografiske forfatterskab, og som derfor har fået en særlig karakter. Værket vil derfor blive modtaget med store forventninger blandt geografer jorden over.

Det falder i to hovedafsnit, almindelig sammenlignende landkundskab og speciel sammenlignende landkundskab om en række typeområder fra hele jordens kreds. Grundlaget er de forelæsningsrækker af almen karakter, Norbert Krebs udarbejdede under en mangeårig virksomhed som universitetslærer i Freiburg og i Berlin.

Det tilsigtes ikke at give en almindelig regionalgeografisk håndbog,og
det har ikke været opgaven at give et koncentrat af vor
viden. Forholdet er snarere det, at forfatteren har søgt at fremdrage

Side 177

visse centrale punkter i geografisk kundskab, samle den forhåndenværendekundskab om disse og at angive grænserne for vor viden. Dermed når man det punkt, som er det karakteristiske og det værdifuldefor denne bog. Gang på gang påpeger nemlig Norbert Krebs den geografiske problemstilling, de uløste gåder, og han antyder samtidig, hvilke veje man kunne gå for at løse disse. Derfor bliver denne bog i usædvanlig grad et monument over en stor universitetslærer,en mand, der ikke blot besad megen kundskab, men som havde sansen for forskningens kamp mod de uløste spørgsmål, og som ved sin virksomhed inspirerede sine elever til aktiv forskning.

For den videregående videnskabelige uddannelse og for opdragelsen til arbejde i den geografiske forsknings tjeneste er denne bog et værdifuldt hjælpemiddel,' og udgiveren Hermann Lautensach fortjener stor tak, fordi han har formået at foretage den redaktionelle bearbejdelse, som var nødvendig.