Geografisk Tidsskrift, Bind 51 (1951)

Olaf Holtedahl: Fra naturens store verksted. Annen utgave. 120 sider. Norsk Aschehaug, Oslo 1951.

Viggo Hansen.

Side 178

At skrive populært i dette ords rette betydning er en såre vanskeligkunst, og heller ikke alle videnskabsmænd mestrer det, men i Holtedahls lille bog omhandlende de almindelige geologiske og fysisk-geografiske foreteelser er noget nær det bedste nået på dette punkt. Kun få har som han forstået at gøre stoffet nærværende, at se forbindelsen mellem de små, dagligdags ting, der så ofte overses,og de store naturprocesser, der omskaber vor jord. På en sjældentinciterende måde og med et minimum af fremmedord og fagligebetegnelser gøres stoffet levende for den læge læser, og der er ingen tvivl om, at denne lille bog vil åbne manges øjne for de ting.

Side 179

der sker ude i naturen omkring dem og skabe lysten til at give sig i kast med mere faglig læsning. Men også naturfagslæreren vil finde megen inspiration heri, og særlig da den norske lærer, fordi eksemplernefortrinsvis er hentet fra Norge.

Bogen er velillustreret og bringer foruden fotografier en række
instruktive tegninger og blokdiagrammer.