Geografisk Tidsskrift, Bind 51 (1951)

Per Høst: Hva verden viste mig. Aschehoug, Oslo 1951

Børge Fristrup.

Side 173

Per Høst kom som ganske ung op på zoologisk museum og ville starte en ekspedition til New Guinea. Det gik selvfølgelig ikke så let, og Per Høst kom ikke til New Guinea, men har dog fået set en del af verden. Bogen her skildrer hans oplevelser som zoolog med sælfangerskuderne i Hvidehavet og i Vestisen, og forfatteren er en blændende fotograf, hvis sælbilleder simpelthen ikke kan være bedre, og man får et levende indtryk af den mægtige norske sælfangst, der drives i Vestisen og ved New Foundland. I 1951 blev der alene af norske sælfangere dræbt 51.000 grønlandssæler og 137.000 klapmytse i isen ud for Østgrønland, og ved New Foundland fangede nordmændene 135.000 grønlandssæler, og canadierne fangede 160.000 grønlandssæler; ikke desto mindre er forfatteren, efter ved luftfotografering at have optalt bestandene på ynglepladserne, meget optimistisk og mener ikke, at bestanden af grønlandssæler står overfor nogen umiddelbar fare, hvorimod der er fare for klapmytsen.

Fra sælundersøgelserne kom forfatteren til Amerika, arbejdede en tid på en zoologisk station i "The Everglades" i Florida, og derfravidere til den berømte station på Barro Colorado i Panama. Denne station ligger på en ø i en af de kunstige søer, som dannedes ved bygningen af Panama-kanalen; ved oversvømmelsen trængtes

Side 174

dyrearterne sammen inde for et meget lille omrgåde, og Barro
Colorado er et eldorado for en zoolog.

Bogens sidste halvdel handler om forfatterens besøg og lange ophold hos cuna- og choco-indianerne i Panama og nordlige Colombia. Afsnittet her er illustreret med dejlige fotografier, både i sorthvidt og i farver (efter codachrome-optagelser). Per Høst er en sikker og pålidelig iagttager, der har den største sympati for disse folk, hvis kultur snart forsvinder.

Bogen er en populær rejsebog, skrevet af en zoolog, men vel at mærke en mand, der har øjnene åbne, og som ved hjælp af kamera og pen forstår at delagtiggøre andre i sine oplevelser, så vi her har fået en bog, der virkelig hæver sig over gennemsnittet af rejsebøger.