Geografisk Tidsskrift, Bind 49 (1948 - 1949)

Ny publikalionsrække-

Niels Nielsen.

Side 157

Natura Jutlandica hedder en ny dansk videnskabelig skriftrække,
hvis første bind just nu er udsendt fra Naturhistorisk Museum i
Århus under redaktion af museets direktør, dr. H. M. Thamdrup.

Side 158

Indholdet af første bind er fortrinsvis naturhistorisk og navnlig af zoologisk art, men rummer også en del stof fra et af overgangsområdernemellem naturhistorie og geografi, nemlig læren om de levende væseners livskår, økologien. Et vigtigt arbejdsfelt for disse studier er „Mols Laboratoriet". Dette nye feltlaboratorium er indrettetpå en stor og i naturmæssig henseende rigt varieret landejendom,hvis jordtilliggende og bygninger i alt væsentligt er blevet stillet til rådighed for videnskabeligt arbejde, og hvorfra man har lov at vente bemærkelsesværdige resultater. Natura Jutlandica giver i så henseende rige løfter. Niels Nielsen.