Geografisk Tidsskrift, Bind 49 (1948 - 1949)

Poul Nørlund: Trelleborg. Nordiske Fortidsminder. IV. Bind. 1. Hefte. København 1948. 292 s. (33X24 cm). 56 tavler. Talrige figurer og kort. English summary.

Niels Nielsen.

Under ledelse af dr. Poul Nørhmd har Nationalmuseet i årene 193442 foretaget meget omfattende undersøgelser af den store vestsjællandske ringborg, Trelleborg, og resultaterne foreligger nu i et værk af sjælden fornemhed. Anlægget dateres til tiden 950 1050 og tolkes som et militært borganlæg med volde, grave og bygninger. Her skal man kun lige gøre opmærksom på dette i kulturhistorisk henseende så betydningsfulde værk, medens en nærmere vurdering må overlades til andre. Niels Nielsen.