Geografisk Tidsskrift, Bind 46 (1943)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Møder.

3. Møde i Sæsonen 1942-43. (2. Februar 19A3).

Legationsraad, Dr. phil. Ragnar Numelin: Finland et Næsland
mellem Øst og Vest. Lysbilleder.

Mødet lededes af Selskabets Præsident, Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik.

4. Møde i Sæsonen 1942-43. (2. Marts 194-3).

Lektor, cand. mag. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolonier.
Lysbilleder.

Mødet lededes af 2. Vicepræsident, Professor, Dr. phil. N. E. Nørlund.

5. Møde i Sæsonen 1942-43. (6. April 19A3).
Vandbygningsdirektør E. Hertz: Thyborøn. Lysbilleder.
Mødet lededes af 2. Vicepræsident, Professor, Dr. phil. N. E. Nør

lund.

Paa Grund af Forholdene, der blandt andet medførte Spærretid
fra Kl. 20 og en Række andre Foranstaltninger, kunde Selskabet
ikke i Efteraarssæsonen afholde Møder.