Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Geodætisk Instituts Kort over Grønland. 1:250,000.

M. Vahl.

Af dette Kort foreligger nu 16 ny Blade fra Østgrønland, hvoraf 9 færdige og 7 foreløbige Tryk. Med de tidligere udkomne (se Anmeldelse i Bd. 41 Side 111) er nu Kystegnene kortlagt fra 65°69° n. Br., det vil sige fra Angmagssalik til kort Syd for Scoresby Sund, og dernæst fra 72°75° n. Br., Egnen omkring Franz Josefs Fjord og videre nordpaa til Carlsbergfondets Land. Om dette for et Polarland ganske enestaaende detaillerede og nøjagtige Kortværk henvises til den foregaaende Anmeldelse.