Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Max Lobedanz og Axel Milthers: Dansk Landbrugslitteralur i Udvalg. Landbrugsraadets Forlag, København 1938. 90 Sider, 21X15 cm, Pris Kr. 0,75.

Aa. H. Kampp.

Side 221

En oversigt over, hvad der findes af dansk landbrugslitteratur er ofte blevet efterlyst, og efterhaanden som landbrugsgeografien dukker op herhjemme, føles denne mangel ogsaa indenfor geografernes kreds. Hverken den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles biblioteks kataloger eller Dansk Bogfortegnelse er fuldstændige. Og den fortegnelse over nordisk jordbrugslitteratur, som hvert aar følger med „Nordisk Jordbrugsforskning", dækker kun et aar ad .gangen; den er kun kommet i en snes aar, og heller ikke indenfor denne periode er den helt fyldestgørende.

Det er derfor glædeligt, at Lobedanz og Milthers nu har udsendt den anmeldte bog, der dog som titlen siger heller ikke gør krav paa at være fuldstændig, selvom den gennemgaaende nævner de vigtigste bøger og tidsskrifter; men skønt den omfatter „dansk landbrugslitteratur i videre forstand", er f. eks. Geografisk Tidsskrift, Naturens Verden og Økonomi og Politik ikke med, og desværre har der langtfra været plads til at nævne titlen paa de enkelte artikler i tidsskrifterne.

„Dansk landbrugslitteratur i videre forstand" svarer til den for
geografer saa upraktiske decimalklassedelings gruppe 63. Der er
ikke meget landbrugsgeografi at finde i 63,09.

A. Milthers behandler i en indledning paa 18 sider hovedtrækkene
i landbrugslitteraturens udvikling og nævner de vigtigste ældre
værker, medens der i selv bogfortegnelsen kun er medtaget litteraturen

Side 222

fra den sidste halve snes aar bortset fra landbrugets historie
og de omraader, hvor nyere arbejder ikke foreligger.