Geografisk Tidsskrift, Bind 42 (1939)

Association Internationale d'Hydrologie Scientifique. Bull. 23. Comptes-Rendus et Mémoires des Commission des Neiges et des Glaciers. 804 S. 25X17 cm. Riga 1938.

Niels Nielsen.

L»en internationale Kommission til Studiet af Sne og Landis har i Forbindelse med Kongressen i Edinburg 14.18. September 1936 udgivet indsendte Rapporter og Kongresforhandlinger, indeholdende ca. 80 Afhandlinger.

Det er umuligt i et Tidsskrift som dette at referere blot en Brøkdel
af Stoffet, og man maa nøjes med følgende Oversigt over Hovedafsnittene:

1) Generelle Oversigter indeholdende methodiske Arbejder over
Nedbørsmaaling, specielt Maaling af Snefald.

2) Snedækket, dets Mægtighed, Udbredelse, Varighed etc. i en
Række Lande.

3) Forudsigelse af Flom i Vandløb, specielt Snesmeltningsflom.
4) Afstrømning, særlig i snedækkede Omraader.

5) Sø- og Flod-Is.

6) Sneen og Trafikken.
- 7) Sneen og Isens Fysik.

8) Laviner.

9) Nedisede Omraader.

10) Arktisk og Antarktisk Is og Sne.
11) Ekspeditions-Beretninger.

12) Apparater til Maaling af Snefald og Snedække, Akkumulation
og Fordampning.

Rapporten indeholder en Mængde Stof, som er af Vigtighed for
den fysiske Geografi, og kan desuden bruges som Haandbog.