Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

5. Møde i Sæsonen 1935-36 (5. Februar 1935):

Sven Hedin: Min sidste Rejse i Centralasien. Lysbilleder.

6. Møde i Sæsonen 1935-36 (5. Marts 1935):

Oberstløjtnant L. Bruhn: Østgrønland set fra Luft og Jord. Lysbilleder.

7. Møde i Sæsonen 1935-36 (9. April 1935):

Professor, Dr. A. Defant: Die wissenschaftliche Ergebnisse der
Deutschen Atlantischen Expedition auf dem Forschungsschiff
„Meteor" 1925—27. Lysbilleder og Film.

1. Møde i Sæsonen 1936-37 (13. Oktober 1936):
Dr. Paul Fejos foreviser sine etnografiske Film.

2. Møde i Sæsonen 1936-37 (3. November 1936):

Niels Nielsen: Vatnajökull Ekspeditionen 1936. Lysbilleder og
Film.

3. Møde i Sæsonen 1936-37 (1. December):

Cand. mag. P. M. Hansen: Grønlændernes Fiskeri. De forskellige
Fiskerier ved Vestgrønland og deres Betydning for den indfødte
Befolkning. Lysbilleder og Film.