Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Zoogeographica. Internationales Archiv fur vergleichende und kausale Tiergeographie. Unter Mitwirkung von Sven Ekman, Uppsala, und Richard Hesse, Berlin, herausgg. v. Fridthjof Okland, Oslo.

R. Spärck.

Side 73

Dette nye internationale tidsskrift har netop nu afsluttet sit andet bind, og selv om det naturligvis i første linie henvender sig til zoologer, kan der dog være grund til ogsaa at henlede geografers opmærksomhed paa dette tidsskrift, hvis oprettelse sikkert maa opfattes som et af tegnene paa zoogeografiens stigende betydning inden for zoologien. Af særlig interesse for geografer er i de nævnte første to bind en afhandling af Rudolf Heberdey i Graz om istidens betydning for den alpine fauna, et par afhandlinger af russeren L. S. Berg om organismernes bipolare udbredelse og istiden og om de formentlig marine elementer i Baikalsøen, en lille afhandling af Hans Krieg i München om kulturfølgende dyr i Sydamerika og endelig en afhandling af Otto Wittmann i Heidelberg om Sydkontinenternes biogeografiske forbindelser. Endelig indeholder hvert af bindene en meget grundig og overskuelig bibliografi over zoogeogra

Side 74

fisk litteratur. Af særlig interesse for danske er en afhandling af Günther Hecht om Bornholms reptilier og amfibier samt — for grønlandsinteresserede — en afhandling om Sydlabradors fauna. Ogsaa et dansk bidrag af betydelig interesse findes, nemlig en afhandling af F. W. Bræstrup om klimavekslinger og faunaens udvikling i Afrika, en undersøgelse, der er baseret paa det af Olufsens Sudan-ekspedition indsamlede pattedyrmateriale. Alt i alt et tidsskrift, der utvivlsomt ogsaa vil kunne frembyde adskilligt af interesse for geografer. R. Spärck.