Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Helge Kaarsberg: Uganda. 17x23 cm, 166 S., talrige Illustrationer. Forlaget Fremad, København 1935.

C. G. Feilberg.

Det er en Bog, der henvender sig til det store, brede læsende Publikum. Hovedsagen er Skildringen af Livet på Plantagerne (Gummi, Bomuld) i Uganda, hvor Forfatteren siden 1923 har opholdt sig i en Aarrække. Forudsætningerne for det tropiske Landbrug her er ret forskellige fra Sydøstasiens. Befolkningstætheden er ringe og Negerne har ofte ikke Behov at arbejde for andre for at tjene til Livets Ophold. Plantagerne er smaa, ligger spredt, og de indfødte maa næsten lokkes til at arbejde. Forfatteren beretter om Gummiavlen, Negerbøndernes Liv, Planternes Forhold, Ugandas Historie, Jagt paa Storvildt m. m. Interessant er det at høre om den danske Pioner Kristen Eskildscn Borup. Forfatteren fortæller klart og livligt. Enkelte Gange refererer han lidt ukritisk, hvad der fortælles ham. Saaledes er det sikkert rigtigt, at Somalilands Beboere dræber skibbrudne, der betræder deres Kyst; men mon de virkelig æder dem? En stærk Naturfølelse præger en Række Skildringer af det tropiske Landskab. De talrige gengivne Fotografier bringer adskilligt af etnografisk Interesse.