Geografisk Tidsskrift, Bind 38 (1935) 3-4

Aage Krarup Nielsen: En Hvalfangerfærd. 26X15 cm, 111.,117 S. Gyldendal. København 1935.

N. N.

Side 218

Krarup Nielsens Debutbog er nu udkommet i tredie Udgave og dermed trykt i det imponerende Antal af 21,000 Eksemplarer. Billedstoffet er yderligere forbedret og udvidet, og Forfatteren har tilføjet et Efterskrift om Hvalfangstens Skæbne i Aarene efter 1921,

Side 219

dens vældige tekniske Fremskridt og Katastrofen i 1930, da Prisen
paa Hvalolie faldt fra 30—40 til 10—15 £ pr. Ton. Nu som før vil
denne Bog glæde mange Mennesker.