Geografisk Tidsskrift, Bind 28 (1925) 4

Kolonisering af Wrangel Ø.

Den russiske Regering, der regner Wrangel Ø for en russisk Besiddelse, vil hertil overføre nogle Tschuktschen- og Eskimo-Familier. Et Selskab med Sæde i Wladiwostock skal drage Omsorg for Udnyttelsen af den store Mængde Fisk og Pelsdyr. En meteorologisk Station med traadløs Telegraf paatænkes anlagt.

(Zeitschr. d. Ges. /. Erdk., Berlin, S. 220).