Geografisk Tidsskrift, Bind 28 (1925) 1

Folketællinger.

Canadas Befolkning opgives til 8,788,423 Indbyggere; Stigningen har i de
sidste 20 Aar været 64 %\ til Sammenligning kan anføres, at Stigningen i de
forenede Stater fra 1900—1920 var 40 % .

Brasiliens forenede Stater havde 1. Sept. 1920 en Befolkning paa 30,635,605
Indbyggere.

(La Géog. Sept.—Okt. 1924).