Geografisk Tidsskrift, Bind 28 (1925) 1

Mt. Everest.

Det Uheld, som fulgte den engl. Expedition, der i 1924 forsøgte at naa Toppen, har ikke afskrækket andre Bjærgbestigere. Englændere, Schweizere og Tyskere er i Gang med at organisere Expeditioner, som 1925 skal forsøge at naa Toppen. Man kender endnu ikke Sammensætningen af den engl. Expedition; den schweiziske'skal bestaa af 25 udvalgte Folk.

Det er første Gang efter Krigen, at Tyskland udsender Opdagelsesrejsende;
der er sat en Indsamling i Gang for at skaffe Pengene; Fører bliver
Philipp von Pfeiffer fra Innsbruck.

(La Géog. Decb. 1924).