Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Møder

1. møde i sæsonen 1961-62 (10. oktober 1961):
Arkivar Asger Lomholt: Landmåling og fremstilling af kort
1761—1843.

2. møde i sæsonen 1961-62 (7. november 1961):
Professor Fridtjou Isachsen, Oslo: Geografen på klassisk grunn
i dagens Italia.

3. møde i sæsonen 1961-62 (5. december 1961):
Amanuensis, cand. mag. Jens Tyge Møller: Mandø Ebbevej. Et
lille samfunds bristende livsnerve.

4. møde i sæsonen 1961-62 (6. februar 1962):
Professor, dr. Johs. Hiimlum: Kunstvanding og dry farming på
Canarerne.

5. møde i sæsonen 1961-62 (ß. marts 1962):
Bibliotekar, cand. mag. Carl Emil Andersen: Rumfartens geografiske

6. møde i sæsonen 1961-62 (3. april 1962):
Professor, dr. Jørgen Licssøe: Syndflod over Nubien.