Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

The McGraw - Hill Illustrated World Geography. Edited by Frank Debenham, with editorial assistance and a foreword by William A. Burns. McGraw - Hill Publishing Go. Ltd. New York - Toronto - London 1960. 494 sider samt en atlas-del på 25 sider. 31 farvesider. 22 X 28,5 cm. 70 sh.

Aage Aagesen.

Side 178

Dette værk repræsenterer, hvad man kan opnå med vor tids nyeste teknik og fremstillingsmetode inden for moderne geografi. Det er blevet til under medvirken af 37 geografer fra hele verden, hvoraf flere hører til den geografiske forsknings mest fremstående personligheder. Resultatet bliver det, man kunne vente: en veldisponeret håndbog og opslagsbog, hvor man uhyre let kan finde frem til enhver region. For hvert land findes korte og klare oplysninger, endvidere ledsages teksten af kort og karakteristiske billeder. Endelig findes lidt kortfattet statistik og en ganske kort, turistpræget tekst under overskriften „What to see".

Som opslagsværk vil denne bog have bud til et internationalt publikum langt ud over geografernes kreds. Dets force ligger, foruden i rigtigheden af de givne oplysninger, i den hurtige orientering om så mange vigtige forhold. Selvfølgelig kan man påvise mindre mangler og tvivlsspørgsmål, f. eks. på kortet over Danmark, valget af de indtegnede jernbaner og placeringenaf dyrkningen af rug, kartofler, byg og sukkerroer. Men som

Side 179

helhed er det en meget værdifuld nyskabelse, som med glæde og fordel
vil kunne anvendes i skolen, erhvervsvirksomhed og i private hjem.