Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

G. Fochler-Hauke: Bertelsmann Länderlexikon. Länder und Völker im 20. Jahrhundert. Gütersloh 1959. 400 sider, talrige ill. 16x23 cm.

Aage Aagesen.

Denne bog er mere en håndbog end en egentlig opslagsbog. Opbygningen af stoffet er følgende: landene behandles i alfabetisk rækkefølge, og hvert land beskrives i en letlæst artikel, efterfulgt af en række korte facts. Meget hensyn til naturforholdene tager denne bog ikke. Stoffet behandles mere historisk, sociologisk og geopolitisk. En række kortskitser ledsager teksten. Et kort over den dansk-svensk-tyske jernbane- og færgetrafik udelader bl. a. jernbanen København-Helsingør samt alle baner på Lolland-Falster, mens det medtager adskillige forlængst nedlagte privatbaner.