Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Karl Krüger: Die Entwicklungsmöglichkeiten der Energiequellen im Hinblick auf die heutige Wirtschaftslage Europas. Mitteilungen der Int. Technogeographischen Gesellschaft, Heft 3, Berlin 1960. 31 s. 15 X 21 cm. DM 4,50.

Kristian Antonsen.

Den foreliggende artikel giver en oversigt over det forventede fremtidige energiforbrug og de eksisterende muligheder for at dække dette. Baseret på erfaringerne fra nogle udvalgte områder: Japan, USA og Østeuropa, redegøres der for det sandsynlige produktionssystem baseret på effektivitet og omkostninger. Resultaterne af denne analyse afviger ikke på væsentlige punkter fra, hvad der allerede er almindelig kendt.