Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Bradford Washburn: A New Map of Mount McKinley, Alaska. The life story af a cartographic project. Reprint from The Geographical Review, Vol. LI, pp. 159—186, l kort 1:50000.

Børge Fristrup.

Side 161

Kortet er udarbejdet efter schweizisk forbillede med konturlinier for hver 100 fod og med skyggetegning. Gletscher og permanente snefaner er trykt i blåt, græs- og vegetationsdækkede områder i grønt og bjergene i brunt. Det fotogrammetriske arbejde er udført af Wild Heerbrugg, Ltd., Schweiz, og udtegning og trykning er foretaget på det schweiziske Forbunds Institut for Topografi, Bern-Wabern. Luftfotograferingen er foretaget af U.S.A.F. i samarbejde med Bradford Washburn.

Kortet er yderst behageligt og smukt i farverne, og indeholder meget af interesse for geomorfologen og glaciologen. Morænestrukturer er således lagt ind med en sandsignatur, og spalter i gletscherne i blåt. Særlig kortlægningen af spalterne er meget værdifuld set fra et glaciologisk synspunkt. Skyggetegningen er meget skarp, og der er fremkommet et uhyre antal smalle raviner i fjeldsiderne, vel også flere og skarpere, end der svarer til de faktiske forhold på stedet. I det hele taget giver den meget skarpe skyggetegning et meget imponerende kortbillede, men vel også en noget overdreven forestilling om relieffet.

Side 162

En prøve af kortet gengives med konturlinierne, inden skygningen er lagt ind, man får her et indtryk af, at der trods al den uomtvistelige dygtighed, hvormed skygningen er gjort, dog er kommet en vis subjektivitet ind i kortet; og for den, som skal arbejde med kortet i terrainet, er det vel tvivlsomt, om 'skyggetegningen er af så stor fordel, at det er arbejdet værd, men det ser jo kønt ud og får alle gletscherstrukturer til at fremtræde meget tydeligt.