Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Gabriele Schwarz: Allgemeine Siedlungsgeographie. Zweite Auflage, Berlin 1961. (Lehrbuch der Allgemeinen Geographie, Band VI). 608 s., illustreret. 17,5 X 24,5 cm. DM 48,—.

Viggo Hansen.

Side 154

I den fortræffelige serie af moderne, geografiske håndbøger: Lehrbuch der Allgemeinen Geographie, foreligger nu allerede efter mindre end to år andet oplag af Dr. Schwarz' store, uovertrufne arbejde over bebyggelsesgeografien. Ændringerne fra første oplag er selvsagt kun små: en videre komplettering af den fyldige og meget nyttige bibliografi samt et slutkapitel, hvori forf. forsøger at skabe en syntese over bebyggelserne over hele kloden.

Efter en kort indledning om de fysiskgeografiske og kulturgeografiske
faktorers indflydelse på bebyggelsens art, tæthed og funktion følger de
egentlige hovedafsnit. Det første af disse behandler (ganske naturligt)

Side 155

landbebyggelsen i alle dens udtryksformer og påpeger, hvordan den påvirkesaf det erhvervskulturelle stade, af den topografiske beliggenhed og andre faktorer. Desuden behandles så vigtige sider som landsbyformen og dens afhængighed af markorganisationen, den side af forskningen, som netoptysk videnskab har givet sig særligt af med. Et særligt afsnit er helliget boligtyperne i de forskellige kulturlag og deres afhængighed af fysiske, biologiske, kulturelle og økonomiske faktorer.

Det næste storkapitel behandler de bebyggelsesformer, der står midt mellem landbebyggelserne og byerne, og som præges af overvægten af en speciel erhvervsgren. De er oftest nutidens bidrag til bebyggelsesbilledet, og denne gruppes vigtigste repræsentanter er midtafstandsbyerne, de rene servicebyer, minebyer, skovbrugsbyer, trafikcentrer og turistcentrer. De har intet tilfælles med den rene landbebyggelse, men mangler også de gamle købstæders indre og ydre differentiering og deres økonomiske form.

Sidste storkapitel er helliget byerne, d. v. s. købstæderne, som behandles indgående fra alle sider. Afsnittet giver en letfattelig oversigt over geografernes interesse i alle de forhold, der spiller ind i vore dages heftige diskussioner om byernes indre og ydre udvikling, om deres funktion, differentiering og forholdet til omlandet.

De ledsagende illustrationer er alle velvalgte, klare og typiske, hvad enten det er kort eller fotografier. Dr. Schwarz' bog er langt mere end en ren bebyggelsesgeografi. Den spænder lige fra de sider af erhvervskulturen, som giver sig udslag i valget og indretningen af boligen til de mange problemer, der knytter sig til en moderne storby, og enhver, der beskæftiger sig blot fjernt med bebyggelsesgeografi, bør stifte bekendtskab med denne velskrevne, indholdsrige og først og fremmest geografiske skildring af den måde, hvorpå mennesket og samfundet udtrykker sig gennem valget af bosted. T7. „