Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Karl M. Heibig: Die Landschaften von Nordost-Honduras. Auf Grund einer geographischen Studienreise im Jahre 1953. Ergänzungsheft Nr. 268 zu Petermanns Geogr. Mitt. Gotha 1959. 270 s. efterfulgt af 39 fotos og 12 løse tavler med 11 kort. I teksten tegninger og skitser. 19x28 cm. Dette arbejde er, på trods af titlen, et regionalgeografisk kildeskrift,

Hans Kuhlman.

Side 150

hvis vældige samling af geografiske kendsgerninger er tung læsning selv for en U-lands-interesseret. Skønt bogen er uden elegante generalisationer,har den en vis charme ved at demonstrere et urgammelt formål i geografiskforskning: »at skaffe viden om fremmede steder«, igennem præsentationenaf en materialesamling. Den »opdagelsesrejse«, hvorover bogen er bygget, gik fra Tegucigalpa til Moskito kysten og retur; via bjergområdet ved Rio Patuca's kildefloder. Stoffet er delt i VI afsnit. I. rejsens organisation og afvikling. 11. afsnits første del beskriver de egne, som er gennemrejst, anden del af 11. afsnit er en sammenfatning efter det traditionelle skema: terræn, klima, vegetation o. s. v. 111. giver en slags oversigt over hele Honduras, især af landets varierede og urolige

Side 151

relief. IV. er en meteorologisk dagbog. V. rummer en flora- og faunaliste,
samt en gloseliste. VI. en lang litteraturliste.

Ved gennemlæsning får man et stærkt indtryk af et tropisk miljø, som er mere kompliceret, end man normalt tænker sig. Præsentationen af dette sammensatte og mangesidige landskab med de forskellige befolkningsminoriteter skærper lysten til yderligere studier af den mellemamerikanske region: især af Moskito kystens savanne med »miskitos«-befolkningen.