Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Erich Seefeldner: Salzburg und seine Landschaften. Eine geographische Landeskunde. Verlag „Das Bergland-Buch" Salzburg/Stuttgart 1961. 574 s., 26 kort og diagrammer samt 67 fotografier. 15x22,5 cm. DM 32,—.

Aage Aagesen.

Dette værk er en særdeles grundig og detailleret analyse af landet Salzburg (Bundesland Salzburg). Kun 1. kapitel er viet til en almindelig analyse af det behandlede område, der på 94 sider gennemgås efter en meget traditionel disposition. Resten af bogen er viet en udtømmende regional gennemgang af Salzburg-lands enkelte, naturgeografisk velafgrænsede områder: Pinzgau, Pongau, Lungau, Die Salzburger Kalkhochalpen, Tennengau og Flachgau. Denne gennemgang ligger i sin struktur meget nær det, man i klassisk tysk geografi kalder „Beschreibende Länderkunde". Teksten er ledsaget og suppleret af billeder, kort, kortskitser, diagrammer og tabeller i stort tal. Endelig må nævnes udførlige fortegnelser over litteratur, illustrationer, fagudtryk og stednavne. Lidt ejendommeligt virker det, at Salzburg by kun optager 19 sider i dette udførlige arbejde. Selv om bogen ikke i højere grad byder på nye synspunkter eller nye fremstillingsmåder, repræsenterer den en praktisk taget fuldstændig samling af vor geografiske viden om Salzburg-land og har som sådan blivende værdi fremover. Aage Aagesen.